עיריית אור יהודה - אגף הנדסה

מה לחפש עבורך?

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עיריית אור יהודה.

אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים ויכולת צפייה במערכת מידע גיאוגרפי.

אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי מחלקת הנדסה בעיריית אור יהודה וחברת קומפלוט.