עיריית אור יהודה - אגף הנדסה

חזון מהנדסת העיר

חזון מהנדסת העיר, אדר’ ליאת בן אבו:

“הדלת תמיד פתוחה: תושבי העיר הם לקוח הקצה של מדיניות התכנון. מתוך כך, רואה אגף ההנדסה חשיבות גבוהה בשיתוף התושבים, בהכנסתם לחדרים בהם מתקבלות ההחלטות ובלקיחת חלק פעיל בעיצוב מדיניות התכנון. בהתאם לזאת, השקיפות והשתתפות הציבור הם נושאים ראשונים במעלה.

הקהילה במרכז: באור יהודה קיים מרקם קהילתי חזק. אגף ההנדסה ימשיך לפעול לשמרו ע”י התחדשות עירונית איכותית שתייצר רחובות עירוניים פעילים וכיכרות עירוניות שיהוו מוקדי מסחר ומפגש לקהילה כולה. לצד זאת, ייעשה פיתוח של שכונות מגורים חדשות, אזורי תעסוקה ייחודיים ושטחי ציבור איכותיים, תוך שימת דגש על חיבור העיר הקיימת.”