עיריית אור יהודה - אגף הנדסה

מסמכי מדיניות והנחיות מרחביות

כלל עירוני:

1. פרטים סטנדרטיים לתכנון רחובות העיר – אור יהודה

2. מדיניות השתתפות העירייה כמגישת תכנית לפינוי בינוי​

3. מדיניות תקן חנייה – עדכון יוני 2020​

4. מדיניות תוספת יח”ד בפרויקטים להתחדשות עירונית

5. תוכנית אב לשבילי אופניים באור יהודה – מצגת

     א. תכנית אב לשבילי אופניים באור יהודה – חתכים

     ב. תכנית אב לשבילי אופניים באור יהודה – תשריט

6. מדיניות קידום תבע”ות באזורי התחדשות עירונית בשלבים שונים של הכרזה או תכנון

7​. מדיניות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן עבודות באתרי בנייה

צירים מסחריים​:

מדריך מדיניות תכנון ועיצוב המרחב המסחרי – ציבורי​​​

שכונת בית בפארק:

קובץ הנחיות בינוי ופיתוח לתכניות בית בפארק אור יהודה תמל/1005

שכונת קרית גיורא:

מדיניות התחדשות עירונית בשכונת קרית גיורא

מצגת כנס תושבים – התחדשות עירונית בקרית גיורא

מערב העיר:

מדיניות התחדשות מערב העיר

שכונת פארק איילון (תמל/1046):

הנחיות בינוי ופיתוח לשכונת מגורים:

1. קובץ הנחיות בינוי ופיתוח שכונת פארק נחל אילון
2. תכנית בינוי ופיתוח שכונת פארק נחל אילון- חתך כללי
3. תכנית בינוי ופיתוח שכונת פארק נחל אילון- גיליון 1
4. תכנית בינוי ופיתוח שכונת פארק נחל אילון- גיליון 2

הנחיות בינוי ופיתוח אזור התעסוקה:

1. קובץ הנחיות בינוי ופיתוח אזור התעסוקה
2. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- תשריטים
3. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס A
4. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס B
5. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס C
6. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס D
7. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס E
8. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס F
9. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס G
10. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס H
11. בינוי ופיתוח אזור התעסוקה- טיפוס I

היחידה הסביבתית​:

מדיניות עירונית לבנייה ירוקה​​

אזור תעשיה צפוני​:

מסמך מדיניות להתחדשות אזור תעשיה צפוני