עיריית אור יהודה - אגף הנדסה

טפסים ונהלים

בחלק זה ניתן למצוא את נוהלי הוועדה בנושאים השונים, וכן את הטפסים הנדרשים להגשה

טפסים

נהלים